Het is niet erg als je het allemaal even niet meer weet..

Ook voor jou zijn er dromen en wensen weggelegd..

Voor de cliënt:


1. Heb je een klacht?

NovaPsy verricht de werkzaamheden naar eer en geweten en met wederzijds respect. Echter kan er soms onvrede zijn over de manier van hulpverlening. Zijn hier op- en/of aanmerkingen over horen wij dit graag.

Elke ouder, voogd, vertegenwoordiger of betrokkene van de cliënt kan een klacht indienen. De klacht moet wel betrekking hebben op de cliënt.


2. Klachten- en Geschillencommissie

Iedere zorgaanbieder is verplicht om cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde hulpverlening. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als een geschil of probleem tussen zorgaanbieder (NovaPsy) en cliënt niet opgelost wordt middels een goed gesprek is er een mogelijkheid tot het verkrijgen van gratis ondersteuning. NovaPsy is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg. 

Een cliënt kan een klacht bij de klachtenfunctionaris indienen. De klachtenfunctionaris moet de klager voorlichten, ondersteunen, adviseren, begeleiden en bemiddelen: alles gericht op een oplossing. Als bemiddeling door een klachtfunctionaris niet lukt, of de cliënt is niet tevreden met het oordeel van de zorgaanbieder over de ingediende klacht, is er sprake van een geschil.
De cliënt kan een geschil voorleggen aan een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich (verplicht) bij heeft aangesloten.


3. Vertrouwenspersoon

OverJeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van NovaPsy.

Een Jeugdstemvertrouwenspersoon:

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;

 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;

 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;

 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

 • Bel gratis naar 088 – 555 1000

 • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.


4. Privacy
Bij NovaPsy werken wij conform de privacywet. Hierdoor hebben wij een geheimhoudingsplicht. Bij NovaPsy wordt er uiterst secuur en zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om gegaan. 


5. Specialisatie

Waar ligt onze expertise?


De core-business van NovaPsy is ambulante begeleiding voorJongeren en Jongvolwassen zonder verblijf. NovaPsy begeleidt in de leeftijden van ongeveer 4j-40j. Wij hebben ervaring in het begeleiden van verschillende bevolkingsgroepen. Onze expertise richt zich op de volgende doelgroepen en ondersteuning:


 1. NovaPsy biedt begeleiding aan cliënten met een lichtverstandelijke beperking (LVB)

 2. NovaPsy biedt begeleiding aan cliënten met een verslaving.

 3. NovaPsy biedt begeleiding aan cliënten met deliquent gedrag.

 4. NovaPsy biedt begeleiding aan cliënten met een psychiatrische stoornis.

 5. NovaPsy biedt begeleiding aan cliënten met gedragsproblemen.


De bovengenoemde problematieken kunnen ook van invloed zijn op schoolprestaties. NovaPsy biedt ook ondersteuning aan op het gebied van onderwijs. NovaPsy heeft ervaring in het werken met Zorgarrangementen, OPP's etc. NovaPsy kan hierin een rol spelen door direct onderwijsondersteuning aan te bieden aan de cliënt dan wel handvaten en tools aan te reiken aan onderwijsprofessionals. NovaPsy heeft ervaring in het werken met onderwijsinstellingen en de aangesloten partijen (ouders, zorgprofessionals, gemeente, etc.). Indien nodig en gewenst kan NovaPsy een adviserende rol bekleden in het adviseren van ouders in de thuissituatie. 

Naast onderwijsondersteuning biedt NovaPsy eveneens faalangsttraining en burn-out behandelingen aan. Faalangst is in te delen in categorieën; coginitief, sociaal en motorisch. Tijdens een goed gesprek met de cliënt zal worden vastgesteld welke vorm(en) van faalangst prominent aanwezig is.
 
Alhoewel burn-out geen medische diagnose is, beschikt NovaPsy over diagnostische middelen omvast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van burn-out. NovaPsy verricht eveneens behandelingen op dit gebied. Neem voor meer informatie over deze behandelingen contact met ons op.