Een stap vooruit in de juiste richting..


Samen op zoek naar de juiste oplossing

Wie zijn wij:

1.Over NovaPsy:

De letter 'psi', ook aangeduid als; 'Ψ', is de 23e letter in het Griekse alfabet. De Romeinen kopieerden dit woord en vormde dit om tot het woord 'psyche'. Aanvankelijk had dit de betekenis van een vlinder. Deze stond ook als symbool voor de adem van het leven, een briesje en energie. Geleidelijk aan verkreeg het ook de betekenis van de menselijke ziel. Het woord 'nova' is afkomstig vanuit het Latijn en betekent nieuw. Deze twee woorden gecombineerd, geeft ons het woord 'NovaPsy', oftewel een nieuw menselijk ziel. Bij NovaPsy geloven wij in 2e kansen en in veranderingen onder de juiste omstandigheden. Een nieuwe kans voor iedereen.


2.Missie en Visie:
Jongeren en jongvolwassenen helpen door te doen wat nodig is en niet wat moet. Bij ons worden jongeren niet als nummer, maar als individu behandeld. Novapsy biedt jeugdhulpverlening zonder verblijf. Ook ondersteunen wij ouders indien dit gewenst/noodzakelijk is. Wij kenmerken ons door met name ambulant aan de slag te gaan. Met andere woorden in de 'buitenwereld'. De wereld is hard, de wereld is echt en de wereld is continu aan het veranderen. Wij geloven dat je jongeren kunt raken en/of prikkelen door actief bezig met hen te zijn. Onze hulpverlening bieden wij aan op landelijk niveau.


3.Onze Kernwaarde:

Bij NovaPsy staat de mens voorop. Kwaliteit boven kwantiteit. En hoe doen wij dit? Door de tijd voor u te nemen, door u als individu te benaderen, door te werken vanuit de opbouw en niet vanuit de afkeur. Sfeer, vertrouwen en gezien en gehoord worden, vinden wij erg belangrijk. NovaPsy wilt een fijne, warme, open en sociale omgeving creëren, waarin eenieder zich vrij voelt om zichzelf te kunnen zijn. Zeggen wat je wilt en zeggen hoe je het wilt.. zonder ver- of beoordeeld te worden.

You are not alone..

 

Je bent niet alleen..

Many preceded you..

 

Velen gingen u voor..

Guidance & Help..

 

Begeleiding & hulp..