Terug naar een nieuw begin


Samen op zoek naar de juiste oplossing

Bij NovaPsy staat de mens voorop. Kwaliteit boven kwantiteit. En hoe doen wij dit? Door de tijd voor u te nemen, door u als individu te benaderen, door te werken vanuit de opbouw en niet vanuit de afkeur. Sfeer, vertrouwen en gezien en gehoord worden vinden wij het allerbelangrijkst. NovaPsy wilt een fijne, warme, open en sociale omgeving creëren, waarin eenieder zich vrij voelt om zichzelf te kunnen zijn. Zeggen wat je wilt en zeggen hoe je het wilt.. zonder ver- of beoordeeld te worden.

You are not alone..

 

Je bent niet alleen..

Many preceded you..

 

Velen gingen u voor..

Guidance & Help..

 

Begeleiding & hulp..